dijous, 22 d’octubre de 2009

Fan falta més cartelleres

Des del Casal Popular la Fura, com a entitat de Solsona que som i que necessitem fer arribar les nostres activitats als veïns i veïnes sovint ens trobem amb el problema de que pràcticament no hi ha zones habilitades on penjar cartells. De ben segur que aquesta és una situació que comparteixen moltes altres entitats. A més a més, cal sumar-hi que empreses privades amb molt més pressupost tapen tots els cartells que hi ha amb la seva propaganda de grans dimensions.

Tot plegat es tradueix en que sempre hi hagin cartells penjats en el mobiliari urbà, cosa que és sancionat per l'Ajuntament amb una multa en aplicament de l'ordenança de civisme, que actualment regeix el comportament a la via pública de Solsona. Creiem que aquesta mesura que no contribueix a solucionar el problema, sinó a empitjorar-lo.

Ho diem per què del que es tracta és de què Solsona tingui un teixit associatiu fort i que doni vida al poble, i per què això sigui possible cal que les entitats tinguin prous mitjans per fer-se veure i promocionar les seves activitats culturals, socials, polítiques, esportives...

Per aquest motiu aquesta setmana hem entrat una instància a l'Ajuntament de Solsona per tal de que s'instal·lin noves cartelleres en punts cèntrics de la vila.

Casal Popular la Fura