dijous, 14 de març de 2013

Centre sanitari - Consell Comarcal


En defensa del Sistema Nacional de Salut amb tot el seu caràcter assolit: públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d' equitat garantida.
                    
Ahir dia 13 de març mes d’una persona va quedar sorpresa per la noticia publicada a la pàgina número 15 del Regió7, on s’explicava les intencions que té el Consell Comarcal per tal d’eixugar el seu dèficit. El seu propòsit es transvasar 55.000 d'euros provinents del superàvit del Centre Sanitari.

Des de el Casal Popular la Fura no entenem l’estratègia seguida, per diferents motius:

Les polítiques de retallades en el sector públic, han afectat de manera molt directa al sector sanitari, que ha vist augmentar les llistes d’espera, reducció dels sous dels seus treballadors inclús reducció de la seva plantilla degut a la supressió de contractació de la gran majoria del personal de suplències. En el cas del Centre Sanitari del Solsonès varen justificar la obertura d’una planta d’hospitalització privada per obtenir uns ingresso extres per fer front a la política de retallades del govern de la Generalitat. Mesos després presumien de la  bona gestió, i ahir sorpresa, resulta que la bona gestió del Centre Sanitari (reducció d’hores especialistes, reducció de sous al personal, no contractació de personal de suplències a l’atenció primària ,implementacions de la sanitat privada, reducció d’un equip de guàrdia en atenció continuada), serveix per mantindre un ens amb càrrecs polítics o de confiança triplicats i sous descabellats.  

Justifiquen la mesura, ja que Consell Comarcal i Centre Sanitari són organismes autònoms però d’un mateix pressupost consolidat, dient que és una mesura d’obligat  compliment. Això hauria de servir per replantejar si es convenient que un ens polític gestioni un Centre Sanitari, ja que si la suposada bona gestió del Centre Sanitari a donant resultats positius, aquests diners creiem que s’han de quedar a la sanitat pública de la comarca.

Els membres de la Junta del centre Sanitari hauran de realitzar el seu vot en relació aquesta proposta. Des de el Casal Popular la Fura veiem de gran importància un vot fet amb seny i responsabilitat , on deixarà  de manera clara i visible la postura de la Junta del Centre Sanitari, que ha  de vetllar per la gestió correcta dels recursos sanitaris públics de la comarca del Solsonès juntament amb els representants dels treballadors i membres de la direcció del Centre Sanitari. 

Els membres del Casal Popular la Fura, no som gestors sanitaris, però ens preocupa el fet de tenir una correcta gestió de la sanitat pública, eix fonamental de polítiques socials igualitàries i publiques.