dijous, 24 d’abril de 2008

El Pi de Sant Just, “Ciudad de Vacaciones” ?

La setmana passada llegíem amb estupor l’últim estirabot de l’Ajuntament d’Olius. Resulta que han decidit omplir la seva piscina municipal amb aigua de boca, malgrat les directrius promulgades per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) que ho prohibeixen expressament.

Des del Casal Popular “La Fura” ens estranya molt la posició de l’Ajuntament d’Olius, quan mesos enrera adoptava una posició obertament sostenibilista respecte el medi ambient a l’hora de defensar la implantació dels parcs eòlics de la Torregassa i el Villaró, i ara, en omplir la piscina municipal, no tant sols malbarata un recurs natural escàs com l’aigua, sinó que a més desacata les directrius de l’ACA i en consequència les ordres de la Generalitat de Catalunya.

Cal tenir en compte també que l’aigua destinada a aquesta instal.lació lúdica d’Olius és aigua de la conca del Cardener, que és la que abasteix la major part de la comarca. Si els veïns d’Olius segueixen l’exemple que dóna seu ajuntament, una trentena de piscines més acabaran omplint-se aquest estiu. Cal recordar que nombrosos ciutadans d’altres municipis de la comarca no poden ni tan sols regar horts i jardins, donat que s’ha promulgat un Ban d’acord amb les mesures promulgades per l’ACA.

D’altra banca, considerem que és molt important que des de les institucions locals es promogui una nova cultura de l’aigua. I aquesta comença indefectiblement donant exemple amb les seves actituds i accions, que normalment són acollides de bon grat per la població, cada vegada més conscienciada de la necessitat d’una nova gestió dels recursos hídrics.

Malauradament, no podem dir el mateix d’alguns responsables polítics en institucions locals i comarcals del Solsonès. Si l’Ajuntament d’Olius no fa un ús responsable de la gestió de l’aigua, com pot demanar mesures d’estalvi al conjunt dels seus veïns?

Casal Popular la Fura